Inovativna skupnost, prizadevanje za odličnost

Oblikovanje in raziskave

Načrt obrata za upravičenost

Kadar stranke potrebujejo inženiring in svetovanje, naše podjetje organizira ustrezne strokovnjake, ki imajo bogate izkušnje, da najprej analizirajo minerale, nato pa na kratko predstavi celotno gradnjo koncentratorja in analizo ekonomske koristi za stranko glede na lestvico koncentratorja in intergrate druge specialitete. Podrobnejše in natančne podatke bi lahko podalo svetovanje za mine. Namen je kupcem omogočiti celoten koncept naprave za predelavo rude, vključno z rudarsko vrednostjo, koristnimi elementi mineralov, razpoložljivo predelavo izkoriščanja, obseg pridobivanja, potrebno opremo in približno obdobje gradnje itd.

Preskus mineralne predelave

Prvič, stranke bi morale zagotoviti približno 50 kilogramov reprezentativnih vzorcev, naše podjetje organizira tehnike za pripravo eksperimentalnih postopkov v skladu s programom komunikacije s strankami, ki ga predajo tehnikom za opravljanje raziskovalnega testiranja in kemijskem pregledu, pri čemer se opirajo na bogate izkušnje, vključno z mineralno sestavo , kemijske lastnosti, razdrobljenost razdrobljenosti in indeksi koristnosti itd. Po zaključku vseh preskusov Mineral Dressing Lab napiše podrobno "Poročilo o preskusu mineralnih oblog". ", ki je pomembna osnova prihodnjega oblikovanja rudnikov in prinaša pomen usmerjanja dejanske proizvodnje.